мõяνåяïÐ شنبه 29 تیر 1392 01:35 قبل از ظهر comments ()
چه دلگیـــر اســـــــتـــ
هم جمعــــــ  ــــــه باشـــد!
هـــــم ابــــــــر باشـــد!
هــــم بــــــــــــاران باشد!
هـــم خیــــابان خیــــــــس باشـــد!
امــــــــا...
نـــه تو باشــــی!!!
نه دستــــــــی برای فشردن!
نه پـــایی برای قـــدم زدن!
و نه نگـــ ـــاهی برای زل زدن!