мõяνåяïÐ دوشنبه 27 خرداد 1392 08:21 بعد از ظهر comments ()


آدمهای ساده. . .

ساده عاشق میشوند،

ساده صبوری میکنند،

ساده عشق می ورزند،

ساده می مانند،

اما

سخت دل میکنند،

آنوقت که دل میکنندجان می دهند،

سخت میشکنند،

سخت فراموش میکنند. .