мõяνåяïÐ یکشنبه 11 فروردین 1392 12:32 بعد از ظهر ctm's ()


این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن

هزاران کارگر در من

مشغول کارند

روحیه ام در دست تعویض است!