تبلیغات
ツ منـــــو خواهــ ـــر دوقلومـــ ツ - פֿــَـ ـــط
تكراری!این است واقعیت تلخ روزگار ما.

نگارش در تاریخ چهارشنبه 23 اسفند 1391 توسط мõяνåяïÐ

هَـ ♥ـر روز نـَبوבَنتــــــــــ رآ

بـَر دیـــــــوآر פֿــَـ ـــط مـﮯ ڪِشـَـــ ـــــم

بـــِـبیـــــــטּْ ایـטּْ בیــــ ــــوآر ِ لآمـُـروّ تـــــْـــــــ

בیگــَــ ـــر جـآیـــﮯ بَرآے פֿـَــ ـــط زَבَטּ نـَــ ــــבآرَב!!

פֿـُــوش بــِـہ פــــ♥ـــآلِ تــــُ ــــو

ڪِـہ פֿـــیآلِ פֿــُـوבَتــــــْ ــــــ رآ رآפـَــتـــ ْــــــــ ڪـَـرב ے

تَنـہــآ یــِڪ פֿــَــ ــــط ڪِشیـב ے

آنـْﮩـــَــ ــــم رو ے ِ مــــَ♥ ــــטּ !جوجه ی مرغ عشقم مرد.چقدر من بدشانسم آخه خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
طبقه بندی: دردناك،  عاشقانه،  تسلیت، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS

کد موزيک

mouse code

كد ماوس

جاوا اسكریپت