تبلیغات
ツ منـــــو خواهــ ـــر دوقلومـــ ツ - چیزهایی كه میخواهم...
تكراری!این است واقعیت تلخ روزگار ما.

نگارش در تاریخ دوشنبه 14 اسفند 1391 توسط мõяνåяïÐ


تمـآمـ آنچـﮧ ڪـﮧ

اَز زنـבگے مـیـפֿـوآهــمـ :

یـڪ غـُـروب پنجشنبـﮧ پـآییـزیــسـﭞ

بــآ پنجـرـه اے رو بـه בرפֿـﭞ هــآ و ڪلـآغ هـآ

و هــوآے ملـَـس و مـرمـوزمهـریــا آذر

بـآ یـڪ فنجــآכּ چــآے تـــآزه בمـ

و یـڪ بـُـرش بــزرگـ از ڪیـڪ פֿـآنگـــے مــآבرمـ

بــآ موسیقے בلبـפֿــوآه

و פֿـیــــآلـے ڪﮧ از بـآبـﭞ همـﮧ چیــز

سـפֿـﭞ

آســوבه اسـﭞ...
طبقه بندی: دردناك، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS

کد موزيک

mouse code

كد ماوس

جاوا اسكریپت