мõяνåяïÐ یکشنبه 5 شهریور 1391 02:06 بعد از ظهر comments ()

۵ وارونه چه معنا دارد؟

خواهر کوچکم از من پرسید

من به او خندیدم

کمی آزرده و حیرت زده گفت:

روی دیوار و درختان دیدم

باز هم خندیدم

گفت: خودم دیدم مهران پسر همسایه

۵ وارونه به مینو میداد

آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید

بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم:

بعد ها وقتی باریدن بی وقفه درد

 سقف کوتاه دلت را خم کرد

 بی گمان میفهمی

 ۵ وارونه چه معنا دارد!!!

سهراب سپهری

این شعر رو یكی از بهترین دوستام توی وبش نوشته بود.ولی وبشو حذف كرد به منم چیزی نگفت.برا همین پست ثابت میذارم تا بیاد و ببینه.

درضمن نظرات غیر فعاله لطفا تظرتون رو توی پست پایینی بدین.

                                                                           مروارید