мõяνåяïÐ پنجشنبه 3 مرداد 1392 12:01 قبل از ظهر comments ()


همیشه در سختی ها به خودم می گفتم

” این نیز بگذرد ..”

هنوز هم می گویم ..

اما حال می دانم آنچه می گذرد عمرِ من است ، نه سختی ها